Tag Archives: perluasan

lapangan perluasan

Lapangan perluasan (Field Extension) adalah cara memperluas suatu lapangan.  Lapangan perluasan atau perluasan dari lapangan adalah suatu lapangan dengan adalah sublapangan dari . Dinotasikan beberapa literatur menotasikan . Contoh 1: Himpunan bilangan kompleks  merupakan lapangan perluasan dari himpunan bilangan real . … Continue reading

Posted in aljabar abstrak | Tagged , , , , | 2 Comments